Nadzieja na życie po śmierci

Share on Facebook Share on Twitter Send by mail Print

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze cierpieniem. W dzisiejszym świecie, przepełnionym informacjami na różne tematy, kwestia śmierci oraz tego, co po niej następuje, jest często unikana. Sanktuarium Montligeon ma misję głosić wszystkim ludziom wiarę w życie wieczne oraz pomagać w otwarciu się na nadzieję chrześcijańską. W Montligeon, nadzieja ta wyraża się szczególnie poprzez modlitwę za dusze czyśćcowe.


Życie nie kończy się wraz z chwilą śmierci !

Chrystus umarł i zmartwychwstał, abyśmy wraz z Nim przeszli ze śmierci do życia. Jest to fundament wiary chrześcijańskiej, który stanowi również przesłanie Montligeon. Celebracja Mszy Św. jest szczególnym momentem, w którym wyznajemy wiarę w moc zmartwychwstania oraz otrzymujemy nowe życie w Chrystusie.

Ofiara na Mszę w sanktuarium

Mamy nadzieję na ponowne spotkanie z tymi, których kochaliśmy !

Śmierć jest rozłąką. Można mieć wrażenie, że więzy z daną osobą są zerwane na zawsze. Jednak poprzez wiarę możemy wejść w nową relację z naszymi bliskimi zmarłymi : w głęboką komunię duchową wspieraną modlitwą oraz nadzieją, że pewnego dnia znów ich spotkamy. W Montligeon jest proponowany konkretny gest, który świadczy o naszej wierze w komunię świętych – możliwość wyrażenia podziękowania lub przeprosin wobec zmarłej osoby.

kartka dziękuję/przepraszam

Przez modlitwę łączymy się z naszymi bliskimi zmarłymi

W Montligeon modlimy się za zmarłych, za dusze czyśćcowe, aby dokonało się w nich dzieło oczyszczającej Miłości. Wspominamy również pomoc udzielaną nam przez wszystkich świętych, którzy już przebywają z Bogiem i wstawiają się u Niego za nami. Zapisując do Bractwa Matki Bożej z Montligeon osobę zmarłą mamy pewność, że będzie ona wspierana przez modlitwę sanktuarium – jest to więc konkretny uczynek braterskiej miłości !

Zapisy do Bractwa

Subscribe to the newsletter
X
X