Grupy Modlitwy Bractwa Matki Bożej z Montligeon

1272 Grup Modlitwy, istniejących w 32 krajach, jest jakby rozszerzeniem działalności sanktuarium we Francji i na świecie. Będąc widzialnym znakiem duchowego Bractwa Montligeon, mają one za zadanie stawać się prawdziwymi szkołami nadziei.

Znajdź na mapie grupę modlitwy znajdującą się najbliżej Ciebie :

Posługując się znakami + i – w dolnej części mapy po lewej, możesz powiększyć dowolny obszar geograficzny. Poniższy przycisk otworzy mapę na całym ekranie.

3 filary : modlitwa, formacja, uczynki miłości

Modlitwa

Grupy Modlitwy Montligeon spotykają się regularnie – najczęściej raz w miesiącu lub raz w tygodniu – aby modlić się za zmarłych. Najbardziej powszechna jest modlitwa różańcowa, do której grupy otrzymują wspomagającą broszurę.

Formacja

Członkowie Grup Modlitwy są wezwani do pogłębiania swojej wiary, zwłaszcza w tym, co dotyczy powołania do życia wiecznego. Do nich szczególnie adresowane są formacje proponowane w sanktuarium lub odbywające się w ramach “misji Montligeon”, we Francji i za granicą.

Uczynki miłości

Wśród filarów Grup Modlitwy Montligeon znajdują się też konkretne uczynki miłości, mogące przybrać różną formę. Wielu członków Grup Modlitwy wchodzi w skład parafialnych ekip pomagających w pogrzebach. Często są wśród nich również wolontariusze odwiedzający szpitale i domy seniora.

Jedność i różnorodność

Regionalne zakorzenienie

Opierając się na tej wspólnej podstawie, każda grupa rozwija się według własnej kultury, mentalności oraz potrzeb, które można dostrzec w otoczeniu, według kontekstu swego powstania, możliwości, które się otwierają lub po prostu w zależności od swoich członków : inaczej modlą się dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej, a inaczej mieszkańcy domu seniora.

Grupy Modlitwy Montligeon zakładane są w parafiach, szpitalach, domach seniora, a nawet w szkołach. Ich powstanie odbywa się zawsze za zgodą proboszcza, duszpasterza lub przełożonego, i oczywiście w łączności z sanktuarium Matki Bożej z Montligeon.

Niech żyje różnorodność !

Bractwo Montligeon jest bractwem międzynarodowym – odzwierciedlają to również Grupy Modlitwy Matki Bożej z Montligeon. Oto kilka przykładów różnorodności tych grup, we Francji i na świecie :

W Orange grupa modli się szczególnie za zmarłych więźniów i ofiary samobójstw.
Osoba odpowiedzialna za grupę w każdy piątek prowadzi różaniec za zmarłych w Radio Maria.

We francuskojęzycznych częściach Afryki grupy wspomagają w konkretny sposób wdowy i wdowców, ubogie dzieci i sieroty, osoby starsze, chorych i więźniów.

W Contres dwie Grupy Modlitwy Montligeon z zaangażowaniem wspierają w konkretny sposób rodziny w żałobie (rozmowy telefoniczne, niesienie otuchy, modlitwa, odwiedziny, zapewnienie dojazdu na pogrzeb itp.).

W Kanadzie Bractwo zorganizowało ogromny łańcuch modlitwy i konkretnych uczynków miłości wobec zmarłych.

Uczniowie szkoły podstawowej w Courset odmawiają różaniec za zmarłych w każdą pierwszą środę miesiąca.

Grupa Matki Bożej Dobrej Nadziei odmawia różaniec każdego tygodnia w innym kościele.

Prześlijcie nam świadectwa i zdjęcia Waszej grupy : groupesdepriere@montligeon.org

Jak utworzyć lub dołączyć do istniejącej Grupy Modlitwy Montligeon

Pragniesz utworzyć Grupę Modlitwy Montligeon niedaleko siebie ? Skontaktuj się z Nathalie, która wskaże Ci, co należy zrobić, oraz zapewni wsparcie w całym procesie formowania się grupy. Następnie pozostanie osobą kontaktową, dyspozycyjną, aby udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania lub też pomóc w organizacji przyjazdu Waszej grupy do sanktuarium !

Kontakt :

Nathalie BLONDEAU

Nathalie-Blondeau-Groupe-de-Priere-Fraternite-de-Montligeon_3688
Nathalie Blondeau
odpowiedzialna za Grupy Modlitwy Bractwa Matki Bożej z Montligeon

“Moją główną misją jest służyć pomocą pielgrzymom, którzy pragną modlić się za swych bliskich zmarłych. Proponuję im
dołączenie do grupy znajdującej się niedaleko ich miejsca zamieszkania.”