Grupy Modlitwy Bractwa Matki Bożej z Montligeon

Share on Facebook Share on Twitter Send by mail Print

1272 Grup Modlitwy, istniejących w 32 krajach, jest jakby rozszerzeniem działalności sanktuarium we Francji i na świecie. Będąc widzialnym znakiem duchowego Bractwa Montligeon, mają one za zadanie stawać się prawdziwymi szkołami nadziei.

Znajdź na mapie grupę modlitwy znajdującą się najbliżej Ciebie :

Posługując się znakami + i – w dolnej części mapy po lewej, możesz powiększyć dowolny obszar geograficzny. Poniższy przycisk otworzy mapę na całym ekranie.

3 filary : modlitwa, formacja, uczynki miłości

Modlitwa

Grupy Modlitwy Montligeon spotykają się regularnie – najczęściej raz w miesiącu lub raz w tygodniu – aby modlić się za zmarłych. Najbardziej powszechna jest modlitwa różańcowa, do której grupy otrzymują wspomagającą broszurę.

Formacja

Członkowie Grup Modlitwy są wezwani do pogłębiania swojej wiary, zwłaszcza w tym, co dotyczy powołania do życia wiecznego. Do nich szczególnie adresowane są formacje proponowane w sanktuarium lub odbywające się w ramach “misji Montligeon”, we Francji i za granicą.

Uczynki miłości

Wśród filarów Grup Modlitwy Montligeon znajdują się też konkretne uczynki miłości, mogące przybrać różną formę. Wielu członków Grup Modlitwy wchodzi w skład parafialnych ekip pomagających w pogrzebach. Często są wśród nich również wolontariusze odwiedzający szpitale i domy seniora.

Jedność i różnorodność

Regionalne zakorzenienie

Opierając się na tej wspólnej podstawie, każda grupa rozwija się według własnej kultury, mentalności oraz potrzeb, które można dostrzec w otoczeniu, według kontekstu swego powstania, możliwości, które się otwierają lub po prostu w zależności od swoich członków : inaczej modlą się dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej, a inaczej mieszkańcy domu seniora.

Grupy Modlitwy Montligeon zakładane są w parafiach, szpitalach, domach seniora, a nawet w szkołach. Ich powstanie odbywa się zawsze za zgodą proboszcza, duszpasterza lub przełożonego, i oczywiście w łączności z sanktuarium Matki Bożej z Montligeon.

Niech żyje różnorodność !

Bractwo Montligeon jest bractwem międzynarodowym – odzwierciedlają to również Grupy Modlitwy Matki Bożej z Montligeon. Oto kilka przykładów różnorodności tych grup, we Francji i na świecie :

W Orange grupa modli się szczególnie za zmarłych więźniów i ofiary samobójstw.
Osoba odpowiedzialna za grupę w każdy piątek prowadzi różaniec za zmarłych w Radio Maria.

We francuskojęzycznych częściach Afryki grupy wspomagają w konkretny sposób wdowy i wdowców, ubogie dzieci i sieroty, osoby starsze, chorych i więźniów.

W Contres dwie Grupy Modlitwy Montligeon z zaangażowaniem wspierają w konkretny sposób rodziny w żałobie (rozmowy telefoniczne, niesienie otuchy, modlitwa, odwiedziny, zapewnienie dojazdu na pogrzeb itp.).

W Kanadzie Bractwo zorganizowało ogromny łańcuch modlitwy i konkretnych uczynków miłości wobec zmarłych.

Uczniowie szkoły podstawowej w Courset odmawiają różaniec za zmarłych w każdą pierwszą środę miesiąca.

Grupa Matki Bożej Dobrej Nadziei odmawia różaniec każdego tygodnia w innym kościele.

Prześlijcie nam świadectwa i zdjęcia Waszej grupy : [email protected]

Jak utworzyć lub dołączyć do istniejącej Grupy Modlitwy Montligeon

Pragniesz utworzyć Grupę Modlitwy Montligeon niedaleko siebie ? Skontaktuj się z Nathalie, która wskaże Ci, co należy zrobić, oraz zapewni wsparcie w całym procesie formowania się grupy. Następnie pozostanie osobą kontaktową, dyspozycyjną, aby udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania lub też pomóc w organizacji przyjazdu Waszej grupy do sanktuarium !

Kontakt :

Nathalie BLONDEAU

Nathalie-Blondeau-Groupe-de-Priere-Fraternite-de-Montligeon_3688
Nathalie Blondeau
odpowiedzialna za Grupy Modlitwy Bractwa Matki Bożej z Montligeon

“Moją główną misją jest służyć pomocą pielgrzymom, którzy pragną modlić się za swych bliskich zmarłych. Proponuję im
dołączenie do grupy znajdującej się niedaleko ich miejsca zamieszkania.”

Subscribe to the newsletter