Historia tego miejsca

Share on Facebook Share on Twitter Send by mail Print

Pod koniec XIX w. ks. Paweł Józef Buguet został mianowany proboszczem wsi La Chapelle Montligeon. Aby zapewnić pracę swoim parafianom, ks. Buguet podjął się dzieła drukarskiego i budowniczego. By wskazywać drogę prowadzącą z ziemi do nieba, stał się gorliwym apostołem i wytrwałym misjonarzem. Dwa powstałe dzieła – jedno natury socjalnej i ziemskiej (drukarnia), drugie natury duchowej i niebiańskiej (Bractwo modlitwy za zmarłych) – rozwinęły się równolegle, wzajemnie się wspierając i uzasadniając.


Chronić robotnika i dać mu pracę

Po nieudanej próbie z wytwórnią rękawiczek, ks. Buguet poszedł za przykładem pobliskiego opactwa La Trappe i założył drukarnię. Początki były skromne – prasa ręczna na plebani, obsługiwana przez jednego robotnika. Ale z czasem działalność nabrała rozmachu. Wraz z rozwojem drukarni nadszedł też rozkwit Dzieła Montligeon. Wszystkie publikacje Dzieła : biuletyny, almanachy itp. powierzone są drukarni.

Modlić się za zapomnianych zmarłych

W 1876 r. ks. Buguet przeżył bolesną stratę trzech członków swej rodziny : jego brat August zginął przygnieciony dzwonem kościelnym w Mortagne, zaś dwie bratanice zmarły ze smutku po stracie ojca. Pomysł założenia dzieła wspierającego uwolnienie zapomnianych dusz czyśćcowych został jakby potwierdzony przez Niebiosa :

‟Z moich medytacji wypłynął ten wniosek, iż należy nieść pomoc duszom czyśćcowym. Zbyt długo zwlekałem z realizacją tego Dzieła, o którym już wcześniej myślałem.ˮ

Miał również przekonanie, że te zapomniane dusze przyjdą mu z pomocą w rozwinięciu drukarni, aby dać w ten sposób pracę robotnikom :

‟Poszukiwałem sposobu, jak zrealizować ten podwójny cel: zachęcić do modlitwy za zapomniane dusze czyśćcowe oraz z ich pomocą dać robotnikom możliwość zarobku.ˮ

Bazylika Matki Bożej z Montligeon

W 1884 r. ks. Buguet uzyskał od ks. bp Franciszka Trégaro, ordynariusza diecezji Séez, zatwierdzenie statutów Stowarzyszenia dla wspomożenia dusz w czyśćcu cierpiących. Następnie stał się ‟domokrążcąˮ dla sprawy dusz czyśćcowych, podróżując od parafii do parafii i prosząc o jałmużnę na budowę tego Dzieła. W odpowiedzi na jego prośby dary napływają prędko. W 1887 r. zostaje zorganizowana pierwsza pielgrzymka poświęcona modlitwie za święte dusze czyśćcowe, po której sława Matki Bożej z Montligeon zaczyna się roznosić we Francji i na świecie. Dnia 4 czerwca 1896 r. odbywa się błogosławieństwo kamienia węgielnego pod budowę bazyliki Matki Bożej z Montligeon. Pierwsza Msza Św. w bazylice odprawiona jest 1 czerwca 1911 r. w ramach corocznej pielgrzymki.

Ks. Buguet umiera z wyczerpania w Rzymie dnia 14 czerwca 1918. Jego ciało, sprowadzone do Montligeon, spoczywa w krypcie bazyliki.

Subscribe to the newsletter