Historia tego miejsca

Pod koniec XIX w. ks. Paweł Józef Buguet został mianowany proboszczem wsi La Chapelle Montligeon. Aby zapewnić pracę swoim parafianom, ks. Buguet podjął się dzieła drukarskiego i budowniczego. By wskazywać drogę prowadzącą z ziemi do nieba, stał się gorliwym apostołem i wytrwałym misjonarzem. Dwa powstałe dzieła – jedno natury socjalnej i ziemskiej (drukarnia), drugie natury duchowej i niebiańskiej (Bractwo modlitwy za zmarłych) – rozwinęły się równolegle, wzajemnie się wspierając i uzasadniając.


Chronić robotnika i dać mu pracę

Po nieudanej próbie z wytwórnią rękawiczek, ks. Buguet poszedł za przykładem pobliskiego opactwa La Trappe i założył drukarnię. Początki były skromne – prasa ręczna na plebani, obsługiwana przez jednego robotnika. Ale z czasem działalność nabrała rozmachu. Wraz z rozwojem drukarni nadszedł też rozkwit Dzieła Montligeon. Wszystkie publikacje Dzieła : biuletyny, almanachy itp. powierzone są drukarni.

Modlić się za zapomnianych zmarłych

W 1876 r. ks. Buguet przeżył bolesną stratę trzech członków swej rodziny : jego brat August zginął przygnieciony dzwonem kościelnym w Mortagne, zaś dwie bratanice zmarły ze smutku po stracie ojca. Pomysł założenia dzieła wspierającego uwolnienie zapomnianych dusz czyśćcowych został jakby potwierdzony przez Niebiosa :

‟Z moich medytacji wypłynął ten wniosek, iż należy nieść pomoc duszom czyśćcowym. Zbyt długo zwlekałem z realizacją tego Dzieła, o którym już wcześniej myślałem.ˮ

Miał również przekonanie, że te zapomniane dusze przyjdą mu z pomocą w rozwinięciu drukarni, aby dać w ten sposób pracę robotnikom :

‟Poszukiwałem sposobu, jak zrealizować ten podwójny cel: zachęcić do modlitwy za zapomniane dusze czyśćcowe oraz z ich pomocą dać robotnikom możliwość zarobku.ˮ

Bazylika Matki Bożej z Montligeon

W 1884 r. ks. Buguet uzyskał od ks. bp Franciszka Trégaro, ordynariusza diecezji Séez, zatwierdzenie statutów Stowarzyszenia dla wspomożenia dusz w czyśćcu cierpiących. Następnie stał się ‟domokrążcąˮ dla sprawy dusz czyśćcowych, podróżując od parafii do parafii i prosząc o jałmużnę na budowę tego Dzieła. W odpowiedzi na jego prośby dary napływają prędko. W 1887 r. zostaje zorganizowana pierwsza pielgrzymka poświęcona modlitwie za święte dusze czyśćcowe, po której sława Matki Bożej z Montligeon zaczyna się roznosić we Francji i na świecie. Dnia 4 czerwca 1896 r. odbywa się błogosławieństwo kamienia węgielnego pod budowę bazyliki Matki Bożej z Montligeon. Pierwsza Msza Św. w bazylice odprawiona jest 1 czerwca 1911 r. w ramach corocznej pielgrzymki.

Ks. Buguet umiera z wyczerpania w Rzymie dnia 14 czerwca 1918. Jego ciało, sprowadzone do Montligeon, spoczywa w krypcie bazyliki.