Chrześcijański sens pracy

Praca jako dobra nowina !

Żyć jako chrześcijanin w wykonywanej pracy i w swym środowisku zawodowym jest coraz częściej prawdziwym wyzwaniem ! A przecież praca jest sama w sobie czymś pozytywnym : według zamysłu Boga jest ona przedłużeniem Jego działalności stwórczej ; sam Chrystus pracował przez cały okres swego ukrytego życia w Nazarecie. Praca nie jest więc tylko i wyłącznie przykrą koniecznością, lecz także drogą do spełnienia i uświęcenia. Sanktuarium, będąc wierne założycielskiej intuicji księdza Buguet, poświęca szczególną uwagę temu zagadnieniu, pragnąc pomóc każdemu człowiekowi – niezależnie od jego wyznania – w odnalezieniu pozytywnego i ludzkiego spojrzenia na pracę.

Konkretne doświadczenie pracy : Warsztaty Buguet

Od 2013 r. budynek dawnej drukarni stanowi siedzibę rzemieślników oraz osób z własną działalnością pragnących rozwijać ludzki klimat pracy, w zaufaniu i wzajemnej pomocy. Zarówno w rzemiosłach wymagających umiejętności naszych przodków, jak i w nowych formach pracy (praca na odległość, co-working…), pragną oni przywrócić człowiekowi centralne miejsce w tej domenie. To są właśnie Warsztaty Buguet.

Miejsce refleksji, rozeznania, formacji

Kilka razy w roku sanktuarium proponuje formacje, sesje i pielgrzymki pozwalające na refleksję na temat sensu pracy, w świetle społecznej nauki Kościoła. Pracownicy, osoby kompetentne w temacie pracy oraz kapelani z sanktuarium spotykają się w celu wymiany doświadczeń. Osobom cierpiącym w środowisku pracy są również proponowane spotkania ze specjalistą w tej dziedzinie.