Warsztaty Buguet

Warsztaty Buguet odziedziczyły po drukarni Montligeon jej dawne pomieszczenia, gdzie wprowadzają dziś w życie społeczną naukę Kościoła.


Jak powstały Warsztaty Buguet ?

Dziedzictwo drukarni Montligeon

W 1888 roku, w trosce, by dać pracę swoim parafianom, ks. Buguet rozpoczął niewielką działalność drukarską na swej plebanii. Budynek przeznaczony do tego celu powstanie dopiero później. Pierwsza prasa ręczna, którą zakupił, pozwalała na druk biuletynu młodego Stowarzyszenia wspierającego uwolnienie dusz czyśćcowych, szerząc na znaczną skalę przekaz tego Dzieła.

W ten sposób ks. Buguet wprowadził w życie swą początkową inspirację:

‟Poszukiwałem sposobu, jak zrealizować ten podwójny cel: zachęcić do modlitwy za zapomniane dusze czyśćcowe oraz z ich pomocą dać robotnikom możliwość zarobku. ( …) Było to obopólne ocalenie.ˮ

Równolegle z rozwojem Dzieła duchowego, drukarnia Montligeon doznaje zaskakującego rozkwitu. W 1894 r. zatrudnia 31 pracowników, zaś w 1988 r. ich liczba wzrasta do 200. Rozciąga się na powierzchni 10 000 m², w odległości kilku kroków od bazyliki.

Od drukarni do Warsztatów Buguet

Przeprowadzka hali produkcyjnej w 2009 r. do miejsca oddalonego o kilka kilometrów od La Chapelle Montligeon pozostawia ogromną przestrzeń nieużytku poprzemysłowego, jak również pewną pustkę w Dziele Montligeon.

W 2011 r. spotkanie z lokalnym przemysłowcem, pragnącym nadać sens swojej działalności, inicjuje projekt, który na nowo ożywi te budynki. W ten właśnie sposób, w czerwcu 2012 roku, wraz z urządzeniem siedziby pierwszego przedsiębiorstwa, powstają Warsztaty Buguet.

Społeczna nauka Kościoła sercem Warsztatów Buguet

Założenia Warsztatów Buguet

W Warsztach Buguet osiedlili się rzemieślnicy i przedsiębiorcy pragnący pracować w duchu solidarności i wzajemnej pomocy. Poprzez wspólne dzielenie się kompetencjami, pomysłami i sprzętem, owa grupa rzemieśników ma na celu przyczynić się do rozwoju trwałych stanowisk pracy, korzystając jak najlepiej ze światła społecznej nauki Kościoła. Wyraża się to szczególnie przez aktywną solidarność między pracownikami, dzięki której każdy czuje więź z innymi poprzez wzajemne przysługi, których nie przelicza się na pieniądze. Zysk nie może stać się czynnikiem regulującym wszelkie kontakty, gdyż niosłoby to zagrożenie dla oryginalności i bogactwa życia społecznego.

Warsztaty Buguet pragną również przywrócić człowiekowi centralne miejsce w przedsiębiorstwie, aby zerwać w ten sposób z mentalnością zysku za wszelką cenę. Dlatego przedsiębiorcy zachęcani są do tworzenia nowych miejsc pracy, formowania stażystów i praktykantów, przyjmowania osób pragnących zmiany zawodu lub szukających zatrudnienia…

‟Złota Zasadaˮ

Owa ‟Złota Zasadaˮ to dokument oferujący każdemu z przedsiębiorców strukturę, która w żaden sposób ich nie ogranicza, lecz raczej prowadzi każdego do coraz większej spójności oraz osobistego spełnienia poprzez kilka sformułowanych w nim, konkretnych postaw. Dokument ten jest podpisywany w momencie urządzania warsztatu.

Sukces, który kosztuje

Warsztaty Buguet są pomysłem, który intryguje i nęci: lista chętnych, którzy pragnęliby się tam osiąść, jest długa, jednak aby móc przyjąć nowych członków, potrzeba podjąć znaczne prace remontowe.

Przedsiębiorcy Warsztatów przyjmują wizyty, poczynając od izb handlowych, poprzez szkoły miejskie, aż po sobotnich ciekawskich. Coroczne Drzwi Otwarte odnoszą również spory sukces, a pierwsza konferencja zorganizowana przez Warsztaty przyciągnęła 30 osób.

Oryginalność tego przedsięwzięcia została nagrodzona w 2014 r. w Regionalnym Konkursie Innowacji, w którym Warsztaty Buguet otrzymały pierwszą nagrodę w kategorii ‟Innowacja i społeczeństwoˮ.

Mamy wiele planów, aby przywrócić do życia pozostałe budynki drukarni : sklep, sale spotkań, przestrzeń towarzyska… Pragniemy również rozwinąć tu branżę turystyki korporacyjnej.