Matka Boża z Montligeon

Każdy pielgrzym czy zwiedzający staje w bazylice przed pokaźną statuą Matki Bożej Wybawicielki, która jest dziełem włoskiego rzeźbiarza Giulio Tadolini. Mierząca 3 metry rzeźba przedstawia Matkę Bożą trzymającą w ramionach Dzieciątko Jezus. U Jej stóp dwie postaci kobiece symbolizują jedną i tę samą duszę : po lewej stronie jest ona jeszcze w czyśćcu, zniewolona więzami grzechu, po prawej stronie jest już przyjęta do chwały przez Dzieciątko Jezus, które wieńczy ją koroną.

Dlaczego Maryja jest zwana wybawicielką ?

Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. On jeden wybawia nas z niewoli grzechu. Maryja jest w sposób szczególny włączona w to dzieło. Jak przypomina Sobór watykański II (konstytucja Lumen Gentium, nr 62): ‟poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny.ˮ To wstawiennictwo Maryi za ludźmi ‟póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyznyˮ  oznacza, iż modli się Ona również za dusze czyśćcowe. Możemy więc wzywać szczególnie Jej pomocy na korzyść zmarłych poddawanych oczyszczeniu.

Od jak dawna używa się tego okreśłenia?

Najstarsze docelowe miejsce pielgrzymek w Normandii jest poświęcone Matce Bożej Ocalenia, w pobliżu miasta Caen. Tam również wzywa się szczególnie Maryję, aby nas ratowała i uwalniała od wszelkiego zła, a zwłaszcza od grzechu. Maryja pomaga nam wyzwolić się już teraz, a jeśli potrzeba, to i po śmierci, z wszelkich więzów, które nas jeszcze powstrzymują od tego, by z ufnością rzucić się w ramiona Boga.

Składajmy dzięki Panu, który dał nam swoją Matkę. Jej dobroczynne wstawiennictwo za dusze czyśćcowe przerasta wszelkie nasze wyobrażenie !

Miejsca nabożeństwa do Matki Bożej Wybawicielki na całym świecie

Matkę Bożą Wybawicielkę wzywa się w wielu miejscach na całym świecie. Możecie poznać ich lokalizacje na poniższej mapie i pomóc nam ją uzupełnić, jeśli znacie jeszcze inne miejsca nabożeństwa do Matki Bożej Wybawicielki.

Modlitwa do Matki Bożej Wybawicielki

Matko Boża Wybawicielko,
ulituj się nad naszymi zmarłymi braćmi,
a szczególnie nad tymi, którzy najbardziej potrzebują
Bożego Miłosierdzia.
Wstawiaj się za wszystkimi, którzy nas opuścili,
by dokonało się w nich
Dzieło oczyszczającej Miłości.
Niech nasza modlitwa, złączona z modlitwą całego Kościoła,
wyjedna im radość, która przewyższa wszelkie pragnienie,
a naszym braciom żyjącym jeszcze na ziemi,
zwłaszcza poddanym próbom i zwątpieniu,
przyniesie pociechę i umocnienie.
Matko Kościoła, pomóż nam, ziemskim pielgrzymom,
coraz lepiej przeżywać każdy dzień
naszej drogi do Zmartwychwstania.
Ulecz rany naszej duszy i serca.
Uczyń nas świadkami Niewidzialnego Boga,
podążającymi do dóbr, których nie możemy dostrzec naszym wzrokiem, Apostołami nadziei,
podobnymi do strażników oczekujących świtu.
Ucieczko grzeszników i Królowo Wszystkich Świętych,
zgromadź nas wszystkich w owym dniu
na wieczną Paschę
w Domu Ojca. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.

Matko Boża z Montligeon – módl się za dusze czyśćcowe.